sommar_3.jpg
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Lokal Utvecklingsplan
för
Sibbarp och Dagsås!

Under 2011 har vi arbetat fram en lokal utvecklingsplan. All text och fina
bilder har blivit ett dokument som vi är stolta över. Läs mer här....

lup_2

www.sibbarpdagsas.se

Vill du bidra med material?

Här hittar du all information Du behöver!

vi valjer5.png

Info Förskola Skola

 

Sibbarps förskola

 

Sibbarps skola

Skolmaten!

Om du vill att ditt barn i förskolan och skolan skall serveras mat som tillverkas av råvaror som är
odlade/uppfödda enligt svensk miljö- och djurskyddslagstiftning skall du vända dig till skolans rektor
och be om förtryckta blanketter. Du kan också använda de blanketter som är länkade hit.

Intyg:doc
Förklaring.doc

varbylogga

 

 

Välkommen till Sibbarp-Dagsås

Mitt emellan Falkenberg, Ullared och Varberg ligger Sibbarp och Dagsås. Vi är en levande bygd som har förskola, skola och väldigt många aktiva föreningar med aktiviteter för allt ifrån minsta barn till äldsta gamla. Vare sig du vill göra ett kort eller långt besök eller kanske bosätta dig här så är du hjärtligt välkommen.
______________________________________________

 

 

Sibbarp-Dagsås Hembygdsförening PDF Skriv ut

Sibbarp-Dagsås hembygdsföreninge med ca 360 medlemmar bildades 1957 efter sammanslagning av Sibbarp och Dagsås föreningar.
Idag finns två stugor i föreningens ägo, Långanskogen i Ästad och Skrape-Finas backstuga i Dagsås, och ett arkiv i Förskolans källare.
I verksamheten ingår att bevara bygdens kulturhistoriska arv för kommande generationer. Vi gör byavandringar, utflykter, resor till kända och okända mål, kulturarrangemang, besöker årligen något intressant företag i bygden, har slåttergille, kyrkogårdsvandringar etc.
Besök gärna vårt arkiv! Där finns mängder av material från föreningar och privatpersoner

Kontaktperson Gunnar Johansson tfn, 0346 - 221 32

Gå gärna in på vår hemsida www.hembygd.se/sibbarpdagsas

Senast uppdaterad 2017-01-22 14:27