sommar_4.jpg
Annons
Annons
Annons
Annons

Lokal Utvecklingsplan
för
Sibbarp och Dagsås!

Under 2011 har vi arbetat fram en lokal utvecklingsplan. All text och fina
bilder har blivit ett dokument som vi är stolta över. Läs mer här....

lup_2

www.sibbarpdagsas.se

Vill du bidra med material?

Här hittar du all information Du behöver!

vivaljer2.png

Info Förskola Skola

 

Sibbarps förskola

 

Sibbarps skola

Skolmaten!

Om du vill att ditt barn i förskolan och skolan skall serveras mat som tillverkas av råvaror som är
odlade/uppfödda enligt svensk miljö- och djurskyddslagstiftning skall du vända dig till skolans rektor
och be om förtryckta blanketter. Du kan också använda de blanketter som är länkade hit.

Intyg:doc
Förklaring.doc

varbylogga

 

 

Välkommen till Sibbarp-Dagsås

Mitt emellan Falkenberg, Ullared och Varberg ligger Sibbarp och Dagsås. Vi är en levande bygd som har förskola, skola och väldigt många aktiva föreningar med aktiviteter för allt ifrån minsta barn till äldsta gamla. Vare sig du vill göra ett kort eller långt besök eller kanske bosätta dig här så är du hjärtligt välkommen.
______________________________________________

 

 

Kontakt PDF Skriv ut

Redaktionellt material, exempelvis uppgifter till kalendern skickas till:

  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen


 

Viktigt angående insänt material:

Texten skall vara färdigskriven och kontrollerad vad det gäller stavning och grammatik. Försök hålla textmängden kort – det är svårare att läsa en lång text på skärmen än på ett papper. Undvik att använda tabeller och liknande i ordbehandlingsprogrammet. Använd Tab-tangenten istället. Undvik även punktlistor/nummerlistor, använd istället en asterix eller vanliga siffror och radbryt.

Komplettera gärna med bilder. Om du själv vill redigera och beskära bilden skall den ha en upplösning på 72dpi och ha en storlek på 800 x 600p. Om du inte vet hur du skall göra, skicka bilden i sitt original med en beskrivning hur den skall beskäras, så ordnar vi det.

Vi förbehåller oss rätten att ändra storlek på bilder och layout för att anpassa materialet för bildskärmsvisning.  

Läs också igenom nedanstående text som handlar om personuppgifter och hur dessa får publiceras på Internet

 


 

Personuppgiftslagen (PuL) och Internet

Här följer en sammanfattning av de viktigaste delarna när det gäller text och bilder på Internet

I personuppgiftslagen (PuL) finns inga specifika regler för Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även publicering på Internet.

 

Samtycke

Om den registrerade – den som personuppgifterna avser – har lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet. Det är viktigt att komma ihåg att den registrerade ska ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen.
Samtycke är en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken den registrerade – efter att ha fått information – godtar behandlingen av personuppgifter om sig själv. Samtycket behöver inte vara skriftligt men det kan många gånger vara lämpligt. 

 

Harmlösa uppgifter

Harmlös information får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som är harmlös information måste bedömas från fall till fall. Utgångspunkten bör vara hur den registrerade kan uppleva publiceringen. Tänk på att inte alla har samma uppfattning om vad som är integritetskänsligt! Om du är osäker är det en god regel att inhämta samtycke.

Känsliga uppgifter, det vill säga uppgifter om etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening och även uppgifter om hälsa och sexualitet får normalt inte publiceras utan samtycke. 

 

Journalistiska ändamål

Den som publicerar personuppgifter uteslutande för journalistiska ändamål behöver bara uppfylla säkerhetsreglerna i personuppgiftslagen. Detta undantag från personuppgiftslagens övriga regler är vidsträckt, det omfattar all publicering med ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om frågor av betydelse för allmänheten. Däremot gäller undantaget inte uppgifter av rent privat karaktär.

Undantag från personuppgiftslagens övriga regler gäller också uppgifter som behandlas uteslutande för konstnärligt eller litterärt skapande.

 

Några praktiska exempel

Bloggar
En blogg innehåller typiskt löpande text och eventuellt bilder. Publicering av personuppgifter i löpande text på en webbsida är i princip alltid tillåten så länge man inte kränker den som uppgifterna avser. 

Arbetsplatsen
Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och liknande arbetsplatsrelaterade personuppgifter kan normalt publiceras på en webbplats utan den registrerades samtycke. Vill man däremot lägga ut till exempel hemadress, hemtelefonnummer eller foton bör man fråga personen först. 

Skolan
Uppgifter på Internet kan få stor spridning och en publicering ger stora möjligheter att kartlägga i otillbörliga syften. För att uppfylla kraven i personuppgiftslagen krävs samtycke från eleverna själva eller deras vårdnadshavare. Det finns inga särskilda bestämmelser i personuppgiftslagen om från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till viss behandling, men Datainspektionen brukar ha 15 år som tumregel. För yngre elever måste vårdnadshavarna ge sitt samtycke innan uppgifter publiceras. 

Föreningslivet
Medlemsregister innehåller normalt sett harmlös information, men tänk på att exempelvis medlemmar i en skytteförening kan invända mot en publicering som visar att det kan finnas vapen på en viss adress. Det kan vara lämpligt att på ett medlemsmöte diskutera vilka personuppgifter som ska finnas på föreningens webbplats. Många personer vill inte att deras adress och telefonnummer publiceras på Internet.

 

Foton på Internet

Foton där personer kan identifieras betraktas normalt som personuppgifter även om inga namn nämns. Om man på en webbplats skulle vilja publicera foton på till exempel anställda är det ofta nödvändigt att först inhämta samtycke. Även om det rör sig om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, som enstaka bilder på Internet, kan det beroende på sammanhanget behövas samtycke för att undvika risken för kränkning.
Ett foto är en personuppgift om man kan se vem bilden föreställer. Det innebär att man måste ta hänsyn till reglerna i PuL.

 

Källa www.datainspektionen.se

 

Läs mer på www.datanspektionen.se

 

 

Senast uppdaterad 2012-12-01 17:46