Kyrkan i Sibbarp - en välbevarad medeltidskyrka Skriv ut

Kyrkan uppfördes på 1200-talet med ett långhus och ett smalare kor. Det förlängdes i början av 1800-talet. Ett vapenhus tillkom 1911. Inne i kyrkan finns det ett välbevarat triumfkrucifix daterat till sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal. En fristående klockstapel finns omnämnd sedan slutet av 1600-talet men då som gammal och skröplig. Dagens rödmålade klockstapel är i desto bättre skick. Länge fanns det bara en klocka i stapeln men den anses vara desto äldre med ungefär samma datering som triumfkrucifixet. 1940 gjöts den andra klockan bekostad av församlingsbor. Att man inte ersatte klockstapeln med ett torn eller rentav byggde en ny kyrka tyder på att det inte var en rik bygd. Predikstolen är från ca år 1600 i renässansstil. Dopfunten är från början av 1600-talet och försedd med dansk text.

Vägbeskrivning

Senast uppdaterad 2009-05-31 10:24