Järnframställning i Ugglehult Skriv ut

Med hjälp av de avslöjande gårdsnamnen lyckades man på 1990-talet identifiera det område som omnämndes år 1197 då biskopen av Absalon donerade ett stycke mark till ett kloster på Själland. Marken låg i Halland och sträckte sig från öster till "den mölla där järn tillverkas". Gårdarna heter Järnmölle och Järnvirke och i Ugglehult alldeles i närheten hittade man slagghögar. Området där den vattendrivna järnmöllan tros ha legat är mycket vackert och lämpar sig bra för en upptäcksfärd.

Vägbeskrivning

Senast uppdaterad 2009-07-03 07:39