Brödtext, den långa texten som kan formateras med menyn ovan