Info

Styrelsen Sidnet

1 Sven-Arne Bengtsson Ordförande 0730-613920
2 Jonas Inghammar Vice Ordförande, Sekreterare 070-3241240
3 Bengt Andersson Kassör
4 Cathrine Persson Ordinarie
5 Katarina Gardell Ordinarie
6 Christer Holm Suppleant
7 Fredrik Karlsson Suppleant


Genvägar


 
Sidnet Årsmöte 2021


Styrelsen för Sidnet hälsar välkommen till årets digitala årsmöte den 13/4 kl 19.00
För att delta i mötet använder du följande länk:

https://zoom.us/j/94971250326?pwd=OWhqdFkxUU9ibWtucjFZcVg2aEhhdz09

Testa gärna att du kan koppla upp dig en stund innan mötet startar.

För att kunna delta behöver du ha en mikrofon i din dator.
Har du ingen mikrofon går det även bra att ringa in till möten. Följ länken ovan och välj att delta med telefon och följ instruktionerna där.

Det går även bra att delta genom att ladda ner appen Zoom på sin mobiltelefon och sedan öppna länken i mobiltelefonens webbläsare.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Sidnet


 


 

Felanmälan

Felanmälan i fibernätet
När det uppstår problem med någon av de tjänster som finns i nätet är det alltid leverantören av tjänsten som ska kontaktas.
Det finns information om kontaktvägar till dessa på Varberg Energis hemsida.
Länk till denna finns här nedan:

Support/Felanmälan
Där finns också en hel del förslag på åtgärder som kan vidtas vid problem.

Avgrävningar och liknande avbrott
Vid avgrävningar och liknande ska alltid en första kontakt tas med Sven-Arne Bengtsson (0730-61 39 20) eller Hans Fredriksson.

 

Åsksskydd

Skydda din elektroniska utrustning vid åska

Det billigaste och absolut enklaste sättet för att skydda din elektroniska utrustning mot åskskador är naturligtvis att dra ur alla kontakter, koppla bort tv-antenner och anslutningar i telefoninätet.
Om du använder tjänsterna bredbands-tv eller bredbands-telefoni är det viktigt att du permanent kopplar ifrån inkommande antenn eller telefonikabel som inte används.
Dessa behövs inte längre och kan leda till problem vid åska.

Om du inte är hemma
När du inte är hemma och kan dra ur alla kablar är det bra att ha ett överspänningsskydd som eliminerar strömspikar som kan uppstå i samband med åska.
Dessa skydd klarar kanske inte en direktträff av fastigheten eller inkommande ledningar men ger ett gott grundskydd. Överspänningsskydd finns för både el och telefoni.
Tänk på att du kanske behöver mer än ett överspänningsskydd om du har mycket utrustning på olika platser i din bostad.

Utökat skydd
Vill du utöka skyddet så att du t ex hinner spara det arbete du håller på med vid datorn vid ett åsknedslag? Då kan du installera en UPS. Den skyddar mot strömspikar och dessutom eliminerar den kortare spänningsbortfall. Olika UPS har olika lång batteritid, något som är av betydelse för hinna spara arbetet på datorn och för att kunna stänga av den på ett kontrollerat sätt.
Överspänningsskydd och UPS kan köpas av elektronikhandlare, radio/tv-handlare eller datorbutiker.

Grov- och finskydd för elanslutning
Vill du ha ytterligare skydd för din elektroniska utrustning kan du kontakta din elinstallatör eller ditt försäkringsbolag.
De kan hjälpa dig med grov- och finskydd för din elanslutning.

Garanti
Garanti på elektronisk utrustning gäller oftast inte om skadan orsakats genom ett åskväder. Det är köparens ansvar att skydda utrustningen mot åskskador och det är en god idé att se över försäkringar för att därigenom få ett gott skydd för den typen av skador.

Bostadsswitchen
När det gäller bostadsswitchen som du har för din anslutning till net@seaside har du samma ansvar som vid annan elektronisk utrustning, dvs du ansvarar själv för att skydda produkten mot åskskada.
Så ta väl hand om switchen!

 

Nyanslutningar

Ansökan om anslutning
Äger du en fastighet inom SiDnets verksamhetsområde som idag saknar anslutning till fibernätet, men önskar ansluta den?
Skicka en förfrågan om anslutningsmöjligheter till info@sidnet.se eller ring in till SiDnets telefon 0340-77 91 24. Det går också bra att kontakta ordförande Sven-Arne Bengtsson per telefon (se telefonnummer under menyvalet Styrelsen).

Offert
SiDnet tar därefter fram en offert specifikt för just din fastighet.
Minimikostnaden för en nyanslutning är i dagsläget (2010-08-01)

Projektkostnad 10.000,-
Insats 15.600,-
Efter offertens överlämnande till dig, tar du själv beslut om du vill ansluta fastigheten eller inte.
Tar du beslut om att ansluta fastigheten skall därefter avtal om medlemsskap slutas innan projektet går vidare.
Ladda ner blankett för nyanslutning

Projektering
Projekteringsarbetet påbörjas och kontakter med leverantörer av fiberanslutningen tas. Allt projekteringsarbete styrs av föreningen.
Samordning sker med fastighetsägaren innan arbetet påbörjas.

Byggnation
Vid utförandet av fiberindragningen behöver leverantörerna komma in i fastigheten för att dra in fiber, svetsa fiber i mediaomvandlaren samt leverera bostadsswitchen.

 

Kabelanvisning

Nu gäller nya rutiner för att få kabelvisning.

Alla förfrågningar skall göras på Internet till ledningskollen.se.

Ledningskollen.se är en tjänst som ska minska antalet avgrävningar. I ledningskollen ritar du in var du ska gräva och får omgående svar om vilka som kan ha ledningar där du ska gräva.

Klicka här för att komma direkt till www.ledningskollen.se och läs mer t ex om hur du registrerar dig som frågare.
Det är gratis att använda ledningskollen.

 

Akutärenden

Gäller ditt ärende en akut förfrågan om ledningsanvisning/kabelanvisning?
Ledningskollen hanterar inte akutärenden ännu.
Vid akuta ärenden skall du ringa 08-585 377 22.

Definition av akut ledninganvisning
Ärendet är akut när det finns behov av omedelbar uppschaktning på grund av att en samhällsfarlig situation har uppstått
Exempel på detta är om risk finns för personskada eller betydande skada på egendom, till exempel att en gasläcka, vattenläcka eller liknande har uppstått.

OBS! Vid uppenbart missbruk av akutbeställning kommer hela kostnaden för utryckningen att debiteras.

/Styrelsen

 

Faktura 2011

SiDnets styrelse beslöt på styrelsemöte den 27/1 2011 att lämna serviceavgiften för 2011 oförändrad (85,-/månad inkl moms).

Faktura för 2011 års serviceavgift kommer att skickas ut i samband med utskick av kallelse till föreningens årsmöte.

Har du autogiro dras avgiften automatiskt från det konto du angivit på de datum som anges på fakturan.
För dig som inte har autogiro gäller att betala in beloppen på de förfallodagar som angivits på fakturan (20080330, 20080630, 20080930 och 20081230).

Frågor kring fakturan kan skickas till faktura@sidnet.se

SiDnets styrelse

 

Överlåtelseavtal vid försäljning av fastighet

Vid överlåtelse av medlemsskap betalas inte insatsen tillbaka till säljaren av fastigheten. Säljaren skall inkludera insatsen i köpeskillingen för fastigheten.
Köparen skall alltså inte heller betala in någon ny insats till föreningen.

Vid försäljningen av fastigheten ska medlemskapet i SiDnet överlåtas till köparen genom att använda denna blankett.
Skriv ut blanketten i två exemplar. Köparen och säljaren tar varsitt exemplar. Ta en kopia på ett av avtalen, och skicka in det till föreningen under adress:
SiDnet
c/o Bengt Andersson
Karlsberg 22
432 77 TVÅÅKER

 

Utbud och tjänster

För aktuell information om utbud och tjänster besök Varberg Energis sida
http://varberg.stadsnatsportalen.se/serviceguide/

 
© 2021 Sibbarp Dagsås Kontakta oss