Sibbarps LRF

Sibbarps LRF

Sibbarps LRF är en förening som främst riktar sig mot lantbrukare o skogsägare även mot markägare o alla andra med anknytning till de gröna näringarna.
Vi brukar ordna en del lokala aktiviteter där vi bjuder in allmänheten också, såsom pubkvällar skräpplockning med mera.
Vi ser gärna att fler som är aktiva i vår bygd blir medlemmar i LRF.
För att se mer information kring fördelar med ett medlemskap kolla på LRF hemsida.

Vår lokala styrelse består av:

  • Lars Svensson Ordf
  • Johan Bengtsson vice Ordf
  • Peter Mars sekr
  • Magnus Arvidsson Kassör
  • Elin Göransson ledamot
  • August Bengtsson Ledamot

Vid frågor kontakta Lars Svensson 0708-591302 mail: lars@sibbarpsprastgard.se


© 2021 Sibbarp Dagsås Kontakta oss