Info

Dagsås byalag är en ideell förening, startad 2011, med syfte att arbeta för Dagsås fortlevnad och utveckling, främja bygemenskapen samt bevaka miljöfrågor och annat som rör vårt område.
Exempel på återkommande aktiviteter är städning av vägkanter, byafest, tipspromenad på nyårsdagen och fågelskådning en tidig vårmorgon.

Kontaktperson:
Jeanette Carlsson ordf.
jeanette@ostroofarfarm.com
Tel. 070 382 25 35

Styrelse:
Helena Ragnarsson sekr.
Hillevi Johansson kassör
Arne Larsson ledamot
Anders Rohdin ledamot
Eva Romeborn ledamot
Anneli Skyggeson ledamo

© 2021 Sibbarp Dagsås Kontakta oss