Sibbarps 4H

I Sibbarps 4H får man börja det året man fyller nio år. Vi träffas på klubbmöten och gör olika aktiviteter tillsammans. Medlemmarna får varje årsmöte vara med och planera vad de vill göra under året. Det kan vara aktiviteter som till exempel lekar, baka pizza, smörgåstävling, volleyboll, paddla kanot, cykelutflykter, fångarna på gården, Bounce camp, grilla i Äventyrsskogen och spela fotboll.

Varje år i juni åker vi på Länsläger tillsammans med andra klubbar från Halland. I januari har vi ett eget klubbläger på Ästad 4H:gård.
Som medlem i Sibbarps 4H erbjuds man att vara med på aktiviteter som anordnas av Varbergs 4H krets och Hallands 4H. Det kan vara olika läger, kurser, filmfestivaler, Lisebergsresa, fisketävlingar med mera.

4H:företag kan man driva om man vill och då lär man sig att sköta ett företag.
4H är en ideell ungdomsförening som är religiöst och politiskt obunden.

De 4H:na står för:
HUVUD för kunskap
HJÄRTA för medkänsla
HAND för färdighet
HÄLSA för ett sundare levnadssätt

4H:s motto är "Lära genom att göra", och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet. Inom 4H arbetar vi också efter mottot "Av ungdomar, för ungdomar", det vill säga våra ledare är alla unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

Ordförande och kontaktperson:
Ellen Svensson 0700478728

Mailadress: anna-lena@sibbarpsprastgard.se
Ellen och Anna-Lena Svensson

© 2021 Sibbarp Dagsås Kontakta oss