Sibbarp-Dagsås Centerparti

Sibbarp-Dagsås Centeravdelning är en av Centerpartiets lokalavdelningar i Varbergs kommunkrets. Vi ser det viktigt att finnas till lokalt och att arbeta för att våra byar hålls levande och bevaka att service upprätthålls. Med lokal förankring kan vi som styrelse snabbt agera när det behövs och är lyhörda för det som är angeläget att arbeta för här hos oss. Vi deltar också i kretsens aktiviteter.

Vi är representerade i kommunpolitiken genom Anna-Karin Gustavsson, ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnd och Katarina Sundvall ledamot i kommunfullmäktige och servicenämnd. Tveka inte att hör av er med synpunkter och de frågor som ni vill att vi ska ta tag i.
Vi har också möjlighet att lyfta frågor till partikollegorna i kommunen som sitter i andra nämnder och styrelser

Vill du se fortsatt landsbygdsutveckling?
Då behöver vi Din röst och Ditt medlemsskap. Vi behöver ett starkt Centerparti som arbetar för oss som bor på landsbygden. Varje röst är viktig för att vi ska få fler mandat i nämnder och styrelser. Centerpartiets värderingar för en levande landsbygd behöver genomsyra politiken ännu mera, därför måste vi vara många.

Styrelsen för Sibbarp-Dagsås Centerpartiavdelning:
Anna-Karin Gustavsson, Folkareds kvarn, ordförande
annakarinikvarnen@gmail.com, mobil: 0730 305 426

Anna-Lena Svensson, Sibbarps Prästgård
Ingegerd Olofsson, Ugglehult
Annelie Bengtsson, Skrehall
Anneli Skyggeson, Skygge, Dagsås

© 2021 Sibbarp Dagsås Kontakta oss