Info

Det var en gång en skola som byggdes, som revs ner, som byggdes upp igen, som lades ner, som återuppstod. Det handlar om Ästad skola.

Under senare hälften av 1800-talet började man känna ett visst behov av en fast skola i Skogsbo Rote. Man hade haft ambulerande undervisning, men då en del barn hade endast gått åtta veckor på ett helt år insåg man att något måste göras.

Det tog ett par år innan man kunde enas om platsen där skolan skulle byggas. Det fanns tre byar i roten, och alla tre, ville ju att deras barn inte skulle ha för lång väg att gå. En klok person kom med förslaget att bygga mitt i roten, då skulle barnen från Nabben bort-mot Åkulla ha lika långt som barnen från Flyet (Joastorp) eller barnen från Hult (Högryd).
Alltså blev det Ästad. Vid denna tid var Ästad en lika liten by som de andra två, Stegared och Angryd. När skolan blev byggd så kom det snart både affär och mejeri till byn.

Källa: https://astadskola.se

© 2021 Sibbarp Dagsås Kontakta oss