Info

Äventyrsskogen skulle lika gärna kunna kallas skolskogen eller allas skog där den ligger norr om Carussedammen i Sibbarp.

Skogen har gjorts i ordning av engagerade människor i Sibbarp med omnejd. Arbetet har varit ett led i att bevara skolan i Sibbarp. Skogen används flitigt av förskolebarnen och skolbarnen, deras pedagoger och familjer, men hit är alla välkomna som vill njuta av - och är rädda om - naturen.
Här finns en tipi, ett stort tält som rymmer ett 60-tal personer, promenadstigar och flera eld- och rastplatser. Tipin kan hyras för billig penning och ved finns att köpa.
Barn och pedagoger från förskolan och skolan har första tjing, men annars gäller allemansrätten och alla är välkomna.

Den som vill veta mer eller hyra tipin kan ringa Agneta på 0706304796 eller mejla alh@bredband2.com eller ringa Anna-Lena på 07337046080 eller mejla Sibbarps Prästgård anna-lena@sibbarpsprastgard.se

Äventyrsskogen är skyltad vid busshållplatsen som ligger vid Fogdevägen som går genom Sibbarp.

© 2021 Sibbarp Dagsås Kontakta oss