Info

Långaskogen i Ästad är ca 200 år gammal. Den kallas också Emmastugan efter Emma, som bodde där till 1978. De sista åren bodde Emma på Storegården i Tvååker. Hon avled 1981. Innan sin död överlät Emma Långaskogen med lösöre till Hembygdsföreningen i befintligt skick. Byggnaden reparerades och blev senare av länsstyrelsen förklarat som byggnadsminne.

Hela huset är som ett långt tåg, längst upp är snickarboden, ladugård, kök, storstuga, kammare och svinhus. Emma försörjde sig på att hjälpa folk i bygden med bakning och slakt. På sommaren plockade hon svamp och bär till försäljning. Emmas far Elias, var en mycket duktig snickare. I snickarboden tillverkade han allt från vagnshjul till trätofflor. Alla verktyg, som Elias gjorde själv, finns bevarade i snickarboden. Föräldrarna dog i mitten på 30 talet.

För visningar kontakta Hans-Olof Inghammar tel. 0340 - 46013

© 2021 Sibbarp Dagsås Kontakta oss