Sibbarp-Dagsås hembygdsförening


Sibbarp-Dagsås hembygdsförening med ca 360 medlemmar bildades 1957 efter sammanslagning av Sibbarp och Dagsås föreningar.
Idag finns två stugor i föreningens ägo, Långaskogen i Ästad och Skrape-Finas backstuga i Dagsås, och ett arkiv i Förskolans källare.

I verksamheten ingår att bevara bygdens kulturhistoriska arv för kommande generationer. Vi gör byavandringar, utflykter, resor till kända och okända mål, kulturarrangemang, besöker årligen något intressant företag i bygden, har slåttergille, kyrkogårdsvandringar etc.

Besök gärna vårt arkiv! Där finns mängder av material från föreningar och privatpersoner

Kontaktperson Gunnar Johansson tfn, 0346 - 221 32

Gå gärna in på vår hemsida www.hembygd.se/sibbarpdagsas

© 2021 Sibbarp Dagsås Kontakta oss